Τροχοί & TIR

Αυξήθηκαν τα βάρη και οι διαστάσεις ορισμένων οχημάτων. Σε ποιες περιπτώσεις

Ποιες είναι οι κυριότερες τροπολογίες που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 15/03/2024 - 11:16
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα σχετικό με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές που αφορά στις μέγιστες διαστάσεις και βάρη οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ε.Ε.

Οι κυριότερες τροπολογίες που εγκρίθηκαν είναι οι εξής:

Τα οχήματα μεταφοράς οχημάτων (αυτοκινητάμαξες) μπορούν να υπερβαίνουν τα μέγιστα μήκη όταν είναι φορτωμένα, έως τα 20,75 μέτρα συνολικά, με τη χρήση στηριγμάτων φορτίου, όπως εκτεινόμενων πίσω στηριγμάτων φορτίου.

Το στήριγμα φορτίου των οχημάτων μεταφοράς οχημάτων ενδέχεται να μην προεξέχει σε σχέση με το προεξέχον φορτίο. Το φορτίο μπορεί να προεξέχει μπροστά από το ρυμουλκό όχημα έως 0,5 μέτρα κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι άξονες του μεταφερόμενου οχήματος στηρίζονται στη δομή του οχήματος. Το φορτίο μπορεί να προεξέχει από πίσω έως 1,5 μέτρα κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι, το πολύ, ένας άξονας του μεταφερόμενου οχήματος στηρίζεται στο πίσω στήριγμα φορτίου.

Διαξονικός τράκτορας με τριαξονικό επικαθήμενο για τη μεταφορά κοντέινερ συνδυασμένης μεταφοράς, το βάρος του συρμού ορίζεται μέχρι 44 τόνους (ίσχυε αν ο τράκτορας ήταν 3αξονικός).

Αρθρωτό λεωφορείο με 3 άξονες, μέγιστο μήκος 18,75 μ. Με 4 άξονες 21 μέτρα (νέα έγκριση). Επίσης, για τα 4άξονα αρθρωτά λεωφορεία, το μέγιστο βάρος ορίζεται στους 32 τόνους.

Το ύψος για οποιοδήποτε όχημα παραμένει στα 4 μέτρα, ενώ επιτρέπεται συνολικό ύψος 4,30 μέτρων για τα φορτηγά όταν μεταφέρουν κοντέινερ με εξωτερικό ύψος 9 ποδών και 6 ιντσών (high value).

Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των αλλαγών που επέρχονται, καθώς και τα βάρη των αξόνων σε σχέση με τις μεταξύ τους αποστάσεις θα δημοσιευθούν στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR της 1ης Απριλίου.

PreviousNext