Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια 3 βαν αξίας 755.000 το καθένα και 13 οχημάτων μεταφοράς σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών προχώρησε το υπ. Ναυτιλίας για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος.

Τα 3 βαν θα είναι κατάλληλα διασκευασμένα, θα φέρουν αισθητήρες επιτήρησης (ραντάρ, θερμική κάμερα και κάμερα ημέρας-νύχτας) και λοιπό εξοπλισμό, τα οποία θα ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Κάθε βαν θα είναι μια κινητή μονάδα επιτήρησης για θαλάσσια επιτήρηση, καθώς και για την κάλυψη συγκεκριμένων τομέων που δεν δύναται να επιτηρηθούν με τα υπάρχοντα μέσα επιτήρησης. Μεταξύ άλλων, τα βαν θα έχουν τη δυνατότητα καταγραφής πινακίδων οχημάτων από τις προαναφερόμενες κάμερες ασφαλείας (μπροστά και πίσω), θα μπορούν να ανιχνεύουν άνθρωπο στα 10 χιλιόμετρα, μικρό σκάφος στα 15 χιλιόμετρα κ.α.

Όσο για την προμήθεια των 13 οχημάτων μεταφοράς σκύλων προβλέπεται να ενισχύσουν τις δυνατότητες του Λιμενικού στην αντιμετώπιση περιστατικών δίωξης των ναρκωτικών.