Βαν

Νέο Fiat Ducato
Το βαν θα διαβάζει τις πινακίδες των οχημάτων μπροστά και πίσω από αυτό.