Τροχοί & TIR

Δεδομένα που θα προστεθούν στο «Σύστημα Ελέγχων φορτηγών/ λεωφορείων»

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην τροποποίηση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) καθώς και στη συντήρηση και αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γεν. Γραμ. Μεταφορώ
Τρίτη 17/10/2023 - 12:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην τροποποίηση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) καθώς και στη συντήρηση και αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γεν. Γραμ. Μεταφορών.

Ειδικότερα, προβλέπεται τροποποίηση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) / European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) με προσθήκη νέων δεδομένων και λειτουργιών. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ως υποσυστήματα του ΕΜΜΕ το «Σύστημα Ελέγχων Φορτηγών και Λεωφορείων» και το «Σύστημα Αποτίμησης Επικινδυνότητας Επιχειρήσεων» και θα προστεθούν επιπλέον δεδομένα.

Ακόμα, μέσα από διαγωνιστική διαδικασία θα αναδειχθεί ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και συναφών Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως RESPER, Οδικοί Μεταφορείς, κ.α. 

Το έργο καλύπτει επίσης και Πληροφοριακά Συστήματα που βασίζονται στις ίδιες τεχνολογίες, όπως την Εφαρμογή Αιτήσεων για κάρτες ταχογράφου, το Μηχανογραφικό Σύστημα ΚΤΕΟ και την Πλατφόρμα Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ).

PreviousNext