Κανένας λόγος δεν υπάρχει, ούτε νομική υποχρέωση, για να αλλάξει ο οδηγός το φύλλο (διάγραμμα) του ταχογράφου στις 12 τα μεσάνυχτα, τότε δηλαδή που αλλάζει ημερολογιακά η ημέρα.

Σύμφωνα με σχετικές διευκρινήσεις του υπ. Μεταφορών, ο οδηγός χρησιμοποιεί το φύλλο καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου κάθε ημέρα οδήγησης, αρχίζοντας από τη στιγμή που παραλαμβάνει το όχημα. Το φύλλο καταγραφής αφαιρείται από τη συσκευή ελέγχου μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν η αντικατάστασή του επιτρέπεται με άλλον τρόπο, για παράδειγμα, αφαίρεση και τοποθέτησή του στη θέση συνοδηγού, σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης. Το φύλλο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για περίοδο μακρύτερη από εκείνη για την οποία έχει προβλεφθεί.

Οι οδηγοί πρέπει επίσης να γνωρίζουν, πως από καμία διάταξη των κανονισμών 561/2006 ή 3821/85 δεν προβλέπεται υποχρέωση τοποθέτησης ή/και αντικατάστασης του φύλλου «ημερολογιακά», δηλαδή δεν απαιτείται η τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φύλλου στις 4:00/00:00 κάθε νέας ημέρας, εάν η ώρα αυτή δεν είναι και η πραγματική ώρα λήξης της εργάσιμης ημέρας του συγκεκριμένου οδηγού. Το μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης του φύλλου καταγραφής ορίζεται μόνο από τη χωρητικότητά του.

Για την απόδειξη χρόνου ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Η ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση του οδηγού αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους:

  1. με τις καταγραφές της συσκευής ελέγχου, στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται να λαμβάνεται η ανάπαυση μέσα στο όχημα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οδηγός χειρίζεται τη συσκευή ελέγχου, ώστε να καταγράφει την περίοδο ανάπαυσης κάτω από το κατάλληλο σύμβολο (άρθρο 15.3.δ Κανονισμού 3821/85). Σε κάθε περίπτωση, οι καταγραφές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα του φύλλου καταγραφής ή της κάρτας οδηγού. Εάν το φύλλο καταγραφής ή η κάρτα οδηγού έχουν παραμείνει στη συσκευή ελέγχου για χρόνο που υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητά τους, με αποτέλεσμα τη διπλοεγγραφή χρόνου ανάπαυσης, τα όργανα ελέγχου βεβαιώνουν την παράβαση, ανάλογα εάν υπήρξε ή όχι απώλεια δεδομένων.
  2. με χειρόγραφες καταγραφές, όταν ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα και δεν μπορεί κατά συνέπεια να χειριστεί τη συσκευή ελέγχου. Στην περίπτωση του αναλογικού ταχογράφου, οι χειρόγραφες καταγραφές γίνονται επί του φύλλου, είτε με το χέρι είτε με αυτόματη καταγραφή, χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί. Στην περίπτωση του ψηφιακού ταχογράφου, τα δεδομένα της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης καταχωρούνται στην κάρτα οδηγού με χρήση της δυνατότητας χειρόγραφης καταχώρισης που διαθέτει η συσκευή. Εάν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να επιδείξει στα όργανα του καθ’ οδόν ελέγχου τις χειρόγραφες καταγραφές για τις περιόδους ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης των τελευταίων 28 ημερών βεβαιώνονται παράβαση.