Στον δραστικό περιορισμό του καμποτάζ από τα αλλοδαπά φορτηγά προχωρά η Ε.Ε. με συγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής Μεταφορών, οι οποίες θα κατατεθούν προς ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο στις 3 και 4 του Απριλίου.

Πληροφορίες του troxoikaitir.gr αναφέρουν, ότι η δραστηριότητα φορτηγού κράτους-μέλους εντός της επικράτειας άλλου κράτους-μέλους (καμποτάζ) περιορίζεται στις 3 ημέρες από το πέρασμα των συνόρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι μετά το τριήμερο, το φορτηγό πρέπει να βγει από το σύνορο της χώρας που δραστηριοποιήθηκε και δεν θα μπορεί να ξαναμπεί στην ίδια χώρα, πριν παρέλθουν 60 ώρες, δηλαδή δυόμισι ημέρες. Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα, το αλλοδαπό φορτηγό μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι 3 (τρεις) μεταφορές και μέχρι 7 (επτά) ημέρες από την είσοδό του στη χώρα και με την προϋπόθεση ότι θα έχει εισέλθει με φορτίο.

Επίσης, στην πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών, υπάρχει και η πρόσθετη προϋπόθεση, ότι ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών, που δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες, θα πρέπει μια φόρτωση ή μια εκφόρτωση να πραγματοποιείται στη χώρα της ταξινόμησής του (των πινακίδων του) τουλάχιστον μια φορά κάθε 4 (τέσσερις) εβδομάδες.

Τώρα, περιορίζονται και τα ελαφρά βαν

Ο πιο σημαντικός ίσως περιορισμός στη διενέργεια του καμποτάζ έχει να κάνει με τα ελαφρά βαν και μικρά φορτηγά. Με τις νέες προτάσεις ορίζεται, ότι κάθε όχημα πάνω από 2,4 τόνους, εφόσον πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά, είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί και αυτό τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα φορτηγά.

Σήμερα, ένα βανάκι 3,5 τόνων με έδρα π.χ. το Haskovo της Βουλγαρίας μπορεί χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό να εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς και από την Ελλάδα και εντός της Ελλάδας, επίσης, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Σημαντικές, εξάλλου, είναι και οι προτάσεις που αφορούν στην «απόσπαση οδηγών», δηλαδή στην αμοιβή αυτών με τον κατώτερο (τουλάχιστον) μισθό στη χώρα που θα εργαστεί, καθώς και στα ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την Ελλάδα, καθώς τα ωράρια των οδηγών των φορτηγών διεθνών μεταφορών εξαντλούνται στην Ιταλία, κατά την επιστροφή τους προς Ελλάδα, με αποτέλεσμα, βγαίνοντας στην Πάτρα ή στην Ηγουμενίτσα να κάνουν υπέρβαση ωραρίου εργασίας για να φτάσουν στον προορισμό τους (π.χ. Ασπρόπυργο ή Σίνδο αντίστοιχα). Πληροφορίες του troxoikaitir.gr αναφέρουν, ότι επέρχεται μια ελαφρά χαλάρωση του μέτρου, όπως, άλλωστε, συμβαίνει με τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων διεθνών επιβατικών μεταφορών (οι οποίοι μάλιστα μεταφέρουν πρόσωπα και όχι εμπορεύματα).