Διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπ. Μεταφορών για την πραγματοποίηση θεωρητικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου που αφορούν στον εκπαιδευτή και στους υποψήφιους οδηγούς για ΠΕΙ.

Διευκρινίζονται, λοιπόν, τα ακόλουθα:

α. Κατά τη διάρκεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε και να διδάσκει από τον χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.ΥΟ. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι.

β. Οι μαθητές του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία πέραν των αναγκών της εκπαίδευσης, θα μπορούν να ενεργοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή για έλεγχο και πιστοποίηση.

γ. Δεν έχει ορισθεί ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων μαθητών, όταν βρίσκονται σε εξ αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση από ΚΕ.Θ.Ε.ΥΟ. ή Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι.

δ. Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κατά τη διάρκεια διενέργειας των θεωρητικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, στους οποίους κοινοποιείται η πρόσκληση προς τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν ενημερωτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης για λόγους εποπτείας της διαδικασίας θεωρητικής εκπαίδευσης μπορεί (εφόσον είναι δυνατόν από την κοινοποιηθείσα πρόσκληση) να επισκεφθεί την πλατφόρμα εξ αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης, αλλιώς μεταβαίνει στον χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.ΥΟ. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Και στις δυο περιπτώσεις ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης (ή όποιος άλλος έχει οριστεί) μπορεί να ταυτοποιήσει τους μαθητές από τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), εφόσον απαιτείται η έκδοσή τους, σε συνδυασμό με το βιβλίο μητρώο θεωρητικής εκπαίδευσης/ παρουσιολόγιο, την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο/άδεια οδήγησης και με την ενεργοποίηση των προσωπικών καμερών των μαθητών.