Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 445.000 για μεταφορά μαθητών στη Δ. Ελλάδα

Πρόκληση απηύθυνε η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα
Δευτέρα 14/11/2022 - 15:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Ραδιοταξί Αγρινίου
Φωτό: Ραδιοταξί Αγρινίου

Πρόκληση απηύθυνε η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 445.509,57 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής οικονομικών προσφορών ορίζεται η 14/11/22 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών είναι 23/11/22 και ώρα 23:59.

Οι μεταφορές των μαθητών χωρίζονται σε 4 ομάδες ως εξής:

Πληροφορίες: Α. Καρατζογιάννης (επί της διακήρυξης), Τηλέφωνο: 26313 61212, 26313 61616, E-mail: a.karatzogiannis@aitnia.pde.gov.gr

PreviousNext