Μετατέθηκε για τις 10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού για την προμήθεια των 770 λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα είναι η 14η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10 πμ.