Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός για τη λειτουργία των διοδίων της Εγνατίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού αποφάσισε την Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδός Α.Ε.
Τρίτη 17/05/2022 - 12:04
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού αποφάσισε την Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδός Α.Ε.», με χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός της Συμφωνίας-Πλαίσιο εκτιμάται συνολικά σε 59.702.402,83 € και η δαπάνη θα καλυφθεί από τα έσοδα των διοδίων της Ε.Ο.Α.Ε.

Στη διαδικασία θα μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένες Επιχειρήσεις προερχόμενες από την Ελλάδα ή από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες μεταξύ Επιχειρήσεων.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Στην Εγνατία Οδό λειτουργούν 36 σταθμοί διοδίων, μετωπικοί και πλευρικοί περιλαμβανομένων και των σταθμών της σήραγγας Ακτίου, των Ευζώνων, του Στρυμονικού και Προμαχώνα η λειτουργία των οποίων υπάγεται στην Εγνατία Οδό.

PreviousNext