Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για τον Νότιο Τομέα Αθηνών

Η Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της
Τρίτη 31/10/2023 - 11:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 241153 έως την 06-11-2023 και ώρα 14:00 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 104.700,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (129.828,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ).

Πληροφορίες: Αθ. Δούμα, Τηλ.: 21321 29136, email: doiknt@patt.gov.gr

PreviousNext