Διακοπές κυκλοφορίας στο Κορωπί

Τρί, 12/04/2022 - 13:51

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα 12.4 έως 13.6.2022, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, περιοχής Δήμου Κρωπίας, ως εξής:

  • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Λέκκα και Αγίας Παρασκευής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

  • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χρ. Παύλου και Αγίας Παρασκευής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Παιανία.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

  • Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Παιανία προς Μαρκόπουλο/Βάρη/Αεροδρόμιο:

Λ. Βασ. Κων/νου – αριστερά στον κυκλικό κόμβο ( LIDL ) – δεξιά οδό Αττικής – δεξιά οδό Αγίας Παρασκευής – αριστερά Λ. Βασ. Κων/νου.

  • Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Μαρκόπουλο/ Βάρη/Αεροδρόμιο προς Παιανία:

Λ. Βασ. Κων/νου – δεξιά οδό Χρ. Παύλου – αριστερά οδό Αττικής – δεξιά Λ. Βασ. Κων/νου στο κυκλικό κόμβο ( LIDL ) και εν συνεχεία επί της Λ. Βασ. Κων/νου.