Τροχοί & TIR

Διακοπές κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους

Διακοπές κυκλοφορίας και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον ΑΘΕ περιοχή Μοσχοχωρίου, στον κόμβο Αγ. Θεοδώρων (Μαγνησίας) καθώς και στην Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, λόγω διέλευσης βαρέω
Τρίτη 27/09/2022 - 11:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Διακοπές κυκλοφορίας και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον ΑΘΕ περιοχή Μοσχοχωρίου, στον κόμβο Αγ. Θεοδώρων (Μαγνησίας) καθώς και στην Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων μικτού βάρους έως εκατό (100) και άνω των εκατό (100) τόνων, υπό τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. καθώς και από το λοιπό Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών (αργίες κ.λ.π.) για την Τρίτη (27-09-2022) και την Τετάρτη (28-09-2022), ως εξής: 

α). Επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μικτού βάρους άνω των εκατό (100) τόνων:

Γέφυρα 103Α11: Διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη, με ανάσχεση της κυκλοφορίας αρχικά στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μοσχοχωρίου, ο οποίος βρίσκεται ανάντη της γέφυρας 103AR και σε απόσταση περίπου 5χλμ. Αρχικά, Θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός ης δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τούς από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας στον Μετωπικό Σταθμά Διοδίων Μοσχοχωρίου, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα 103AR. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη και τα υπερβαρέα οχήματα θα εξέλθουν του αυτοκινητοδρόμου κινούμενα κανονικά από τον Α/Κ Νότιος Λάρισας (Νίκαιας).

β).Επί του λοιπού Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μικτού βάρους έως εκατό (100) τόνων και άνω εκατό (100) τόνων:

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10:00' ώρα έως την 13:30' ώρα, για τις ημερομηνίες 27-09-2022 και 28-09-2022 στις κάτωθι οδούς:

  • Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης (κάτωθι τον ανισόπεδου κόμβου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο τον FASHION CITY έως και τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας.

  • Στον ανισόπεδο κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (άνωθεν αυτού) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την οδό Φαρσάλων έως την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

  • Στην οδό Καρδίτσης και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στο τμήμα αυτής που διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων, ήτοι από οδό Δ. Παπαγεωργίου (ύψος 3°" Γυμνασίου Λάρισας) έως την οδό Υγείας. 

  • Στον ισόπεδο κυκλικά κόμβο της Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων με την Περιφερειακή Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων (Lidl).

- Εκ περιτροπής αντιδρόμηση κυκλοφορίας των οχημάτων για τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες: 

Εντός του ισόπεδου κυκλικού κόμβου της Ε.Ο. Λάρισας — Τρικάλων με την Περιφερειακή Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων (Lidl) και ειδικότερα στο νότιο ημικύκλιο αυτού που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών Περιφερειακή Τρικάλων και Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, με επιτρεπόμενη φορά κίνησης των οχημάτων από την Περιφερειακή Τρικάλων προς την Ε.Ο. Λάρισας- Τρικάλων αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών.

- Διακοπή της κυκλοφορίας των σημάτων και αντιδρόμηση της φοράς κίνησης αυτών:

• Στην Ε.Ο. Λάρισας — Τρικάλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Λάρισα και στο τμήμα αυτού από το 19° χλμ. (όρια Π.Ε. Λάρισας) έως το 16° χλμ. αυτού (διασταύρωση Μάνδρας) με επιτρεπόμενη φορά κίνησης των οχημάτων από Λάρισα προς Τρίκαλα αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών και από ώρες 12:00 έως 13:30 και για τις ημερομηνίες 27-09-2022 και 28-09-2022. 

Στις γέφυρες Αλμυρού

Επίσης, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τη διέλευση οχημάτων βάρους μικτού βάρους άνω των εκατό (100) τόνων, από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, για το χρονικό διάστημα από την 27.9.2022 (Τρίτη) και μέχρι την ολοκλήρωση των διελεύσεων των εν λόγω οχημάτων, οι δε διελεύσεις δύνανται να πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ως εξής:

- Γέφυρα στη χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 265+460: Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αγίων Θεοδώρων (Χ.Θ. 262+471), από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αγ. Θεοδώρων, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα . Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 278+800.

- Γέφυρα στη χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 287+530: Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 278+800, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και με ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας στον Α/Κ Αλμυρού (Χ.Θ. 289+042) για την κατεύθυνση προς Αθήνα. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, ακριβώς πριν την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αμφιδρόμησης της κυκλοφορίας, εντός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 278+800 και ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας στον Α/Κ Αλμυρού για την κατεύθυνση προς Αθήνα, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα . Έπειτα, θα λήξουν οι ανασχέσεις της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 293+100.

- Γέφυρα στη χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 294+220: Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αλμυρού (Χ.Θ. 289+042), από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αλμυρού, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα . Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο τέλος της λωρίδας επιτάχυνσης του Α/Κ Μικροθηβών.

- Γέφυρες στις χιλιομετρικές θέσεις Χ.Θ. 298+620 & Χ.Θ. 299+480: Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 293+100, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της πρώτης γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 293+100, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τις γέφυρες. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα οχήματα θα μετακινηθούν στο χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 310+785.

- Γέφυρα στη χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 313+860: Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τη Χ.Θ. 307+000, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τη Χ.Θ. 307+000, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα . Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο ΜΣΔ Μοσχοχωρίου.

Στο Σπαθοβούνι

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στον Αυτ/δρομο Κορίνθου-Τριπόλεως – Καλαμάτας, στον κλάδο εισόδου του σταθμού διοδίων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, λόγω αντικατάστασης των πυλώνων φωτισμού του σταθμού διοδίων Σπαθοβουνίου.

Ειδικότερα οι εν λόγω εργασίες θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 28/09/2022 και ώρα 12:00΄ μεσημβρινή έως και την Πέμπτη 29/09/2022 και ώρα 12:00΄ μεσημβρινή, όπου ο κλάδος εισόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα (Α-2 Α-2) ακριβώς πριν τα διόδια του Σπαθοβουνίου που βρίσκεται στη χ.θ. 100+000, θα παραμείνει κλειστός.

PreviousNext