Τροχοί & TIR

Διαθεσιμότητα στοιχείων για τα «Πράσινα Ταξί»

Μια σειρά στοιχείων και πληροφοριών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα «Πράσινα ταξί» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό την άμεση αναζήτηση στοιχείων και δικαιο
Δευτέρα 03/04/2023 - 09:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Μια σειρά στοιχείων και πληροφοριών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα «Πράσινα ταξί» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό την άμεση αναζήτηση στοιχείων και δικαιολογητικών, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων να προβούν στην αντικατάσταση των ΕΔΧ με ηλεκτρικά οχήματα και με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο).

Ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος («Πράσινα Ταξί») είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναπτύσσει και συντηρεί το πληροφοριακό σύστημα (https://prasinataxi.gov.gr) στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Το σύστημα αυτό είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης των αιτήσεων. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτή.  

Με δυο λόγια, το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και αποτελεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης ολοκλήρωσης του προγράμματος «Πράσινα Ταξί».

Για τον λόγο αυτό, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, παρέχονται στο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» οι παρακάτω πληροφορίες που αφορούν στοιχεία ενδιαφερομένων:

i. Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε).

ii. Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων.

iii. Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0.

iv. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ).

v. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας (Υπουργείο Μεταφορών).

vi. Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.).

vii. Στοιχεία Οχημάτων (Υπ. Μεταφορών).

viii. Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών.

ix. Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.

x. Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ.

xi. Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

xii. Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ.

xiii. Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ.

PreviousNext