Έρχονται δύσκολοι καιροί τόσο για τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων όσο και για τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων λόγω των αντικινήτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για την ηλεκτροκίνηση.

Οι ιδιοκτήτες των παλαιών οχημάτων θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν σε συχνότερο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ).

Οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων, επιβατικών και επαγγελματικών, δεν θα μπορούν να εισάγουν παλαιά αυτοκίνητα των κατηγοριών ρύπων Euro 0, Euro 1, Euro 2 και Euro 3, ενώ για τα Euro 4 θα επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 4.000 ευρώ και για τα Euro 5 το τέλος αυτό θα ανέρχεται στα 2000 ευρώ.

Οι παραπάνω διατάξεις, εφόσον τελικά δεν τροποποιηθούν κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα επιφέρουν περαιτέρω απαξίωση των κυκλοφορούντων παλαιών οχημάτων, τα οποία θα χάσουν την όποια μεταπωλική αξία έχουν, ενώ αποχαρακτηριζόμενα ή οδηγούμενα στην ανακύκλωση θα δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους να ενταχθούν στα κίνητρα αντικατάστασης.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τιμές των μεταχειρισμένων φορτηγών Euro 5 βρίσκονται ήδη πολύ χαμηλά και ανάλογα με το μοντέλο, την κατάσταση και τον τύπο (φορτηγό ή τράκτορας) κυμαίνονται κάτω από 40.000 ευρώ.

Εφόσον τα οριστικά κίνητρα κριθούν ικανοποιητικά, αρκετοί ιδιοκτήτες θα θελήσουν να κάνουν χρήση αυτών προβαίνοντας σε απόσυρση του παλαιού και αντικατάστασή του με φορτηγό Euro 6 ή ηλεκτροκίνητο επιβατικό ή βαν. Όσο για τους εισαγωγείς με στοκ φορτηγών Euro 4 ή παλαιότερων θα πρέπει είτε να αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω τις τιμές πώλησης είτε να προχωρήσουν στην εξαγωγή τους μέσω των εμπορικών διαύλων που ήδη λειτουργούν στην αγορά.

Σε ευνοϊκότερη θέση θα βρεθούν οι αντιπροσωπείες καινούριων οχημάτων, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τις πωλήσεις τους απευθείας (χωρίς ανταλλαγή) χάρη στα κίνητρα που θα δοθούν, είτε με ανταλλαγή, εφόσον βέβαια θα μπορούν να διαθέσουν το μεταχειρισμένο του πελάτη τους σε μια αγορά (μεταχειρισμένων) που, όπως αναφέρθηκε, θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.