Τροχοί & TIR

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή"

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Δευτέρα 29/08/2022 - 14:40
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους:

- Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

- Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα

- Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον

- Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα

- Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας,

- Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, υπογράμμισε: «Με την έγκριση του νέου Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των τομεακών προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Το νέο Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην επιτυχή προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στον στόχο της κλιματικής ανθεκτικής ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον. Το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια και δράσεις στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας, της κυκλικής οικονομίας, της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Με την άμεση ενεργοποίηση των δράσεων του ΠΕΚΑ στο επόμενο διάστημα και με τις συνέργειές του με τα άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (Περιφερειακά Προγράμματα, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Σχέδιο Ελλάδα 2.0) μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου της ελληνικής Πράσινης Συμφωνίας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους- κεντρική διοίκηση, φορείς, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι- συνέβαλαν στην επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή του».

PreviousNext