Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών στις Σέρρες. Διαγωνισμός 2 εκ. ευρώ

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Τμήμα Προμηθειών) δημοσίευσε σήμερα 29/8/22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αδιάθετων δρομολογίων
Δευτέρα 29/08/2022 - 15:28
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Τμήμα Προμηθειών) δημοσίευσε σήμερα 29/8/22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Σερρών για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της αρ. 431439(3421)/12-8-2020 διακήρυξης δυναμικού συστήματος αγορών – Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων), προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών σχολικού έτους 2022-2023.

Η λήξη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών είναι στις 3 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, δηλαδή σε πέντε ημέρες από σήμερα, ενώ ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις 5/9/22.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 2.029.384 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. Συνεταιρισμοί,

δ. Κοινοπραξίες,

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων και την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση αυτού του έργου.

Πληροφορίες: Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών — Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36, 62110 – Σέρρες, Τηλ.: 2321350436, 2321350357, e-mail: kiriazis@serres.pkm.gov.gr, aggelidis@serres.pkm.gov.gr.

PreviousNext