Η ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης για την έκδοση αδειών ρυμουλκούμενων οχημάτων μετακυλίεται μέχρι να καθοριστεί νέα ημερομηνία, αναφέρει σημερινή (10/1/22) ανακοίνωση του υπ. Μεταφορών.

«Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω σχετικής απόφασης, όπως ανακοινώθηκε στις 21-12-2021 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, μετακυλίεται η ημερομηνία εφαρμογής της, η ισχύς της οποίας άρχιζε στις 18-12-2021, μέχρι να καθοριστεί νέα ημερομηνία για τους λόγους που αναφέρονται στην ανακοίνωση», αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση του υπ. Μεταφορών.

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα αφορά στη διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο, δηλαδή ρυμουλκουμένων για τα οποία ορίζεται ότι γι’ αυτά (τα ρυμουλκούμενα) εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.