Έκρηξη αναμένεται να σημειωθεί στην παραγωγή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων μέσα στην επόμενη τριετία με τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών να οξύνεται καθώς στην αγορά της Ευρώπης εισέρχονται και νέοι εξ ανατολών παίκτες ιδρύοντας μάλιστα εργοστάσια εντός της ΕΕ.

Εκπρόσωποι της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) συμφωνούν με τις προβλέψεις της HIS Markit και της T&E modeling, ότι το 2021 θα κυκλοφορούν συνολικά 214 μοντέλα ηλεκτρικών (100% battery electric) οχημάτων, plug-in hybrid (PHEV) και Fuel Cell (FCEV) οχημάτων, ενώ μέχρι το 2025 τα αντίστοιχα κυκλοφορούντα μοντέλα θα ανέρχονται στα 333.

Με έτος βάσης το έτος 2018 κατά το οποίο η ηλεκτροκίνηση πέρασε στις δικές της γραμμές παραγωγής και με ορίζοντα το έτος 2025, η παραγωγή ηλεκτρικών, υβριδικών και οχημάτων με κυψέλες υδρογόνου θα έχει εξαπλασιαστεί, ενώ χρονιά έκρηξης στην παραγωγή θεωρείται το έτος 2021.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι παραπάνω δύο ερευνητικοί φορείς αναφέρουν ότι η παραγωγή στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα φτάσει τα 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα, επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά, εφόσον οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μεταβάλλουν (+ ή -) τα προγράμματα που έχουν υιοθετήσει.    

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρείται απολύτως βέβαιο, ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα έχει επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για παραπέρα μείωση των επιπέδων CO2 κατά 15% μέχρι το 2025.

Στη μάχη της μπαταρίας

Παράλληλα φουντώνει και ο ανταγωνισμός στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτροκίνητα οχήματα με επενδύσεις εντυπωσιακών μεγεθών εντός της ΕΕ, όπου βέβαια οι μεγαλοεπενδυτές έχουν εξασφαλισμένη την υψηλή χρηματοδότηση τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί μέχρι και το 100% της επένδυσης εφόσον το εργοστάσιο παραγωγής  μπαταριών προβλέπεται να λειτουργήσει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ανάλογες χρηματοδοτήσεις παρέχονται και από άλλα χρηματοδοτικά «εργαλεία» όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ κ.α.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί οι T&E Modeling και HIS Markit, η σημερινή δυναμική των λειτουργούντων εργοστασίων και αυτών που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2023, κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των παραγόμενων ηλεκτρικών οχημάτων. Με τεχνικούς όρους, τα επιβεβαιωμένα σχέδια είναι ικανά να παράγουν μπαταρίες συνολικής χωρητικότητας μέχρι και 131 GWh ετησίως, ενώ αυτή η χωρητικότητα μέχρι το 2028 θα έχει φτάσει τα 274 GWh με την επιφύλαξη ότι θα έχουν τεθεί σε λειτουργία ακόμη 16 μονάδες παραγωγής μπαταριών που τώρα βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης ή (και) της αναζήτησης χρηματοδότησης.

Ένα σημαντικά μεγάλο μέρος αυτής της χωρητικότητας των μπαταριών προβλέπεται ότι θα απορροφηθεί από τους κατασκευαστές μικρών και μεσαίων φορτηγών και λεωφορείων όλων των κατηγοριών, από minibus μέχρι αρθρωτά και διώροφα λεωφορεία. Μάλιστα, ο τομέας των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων προβλέπεται ότι θα έχει την μεγαλύτερη ζήτηση μπαταριών, τόσο μεγάλη, ώστε αρκετοί κατασκευαστές μπαταριών, προγραμματίζουν παραγωγή μπαταριών αποκλειστικά για λεωφορεία.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι γνωστοί κατασκευαστές ηλεκτρικών λεωφορείων, έχουν ήδη λάβει πλήθος παραγγελιών από δεκάδες φορείς αστικών συγκοινωνιών διαφόρων πόλεων σε σημείο να έχουν κλείσει τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής μέχρι και για τα δύο επόμενα χρόνια.