Συνεχής αναβάθμιση του λιμένα της Ελευσίνας

Καθορίστηκε από το υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ολόκληρο το δίκτυο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, το οποίο καλύπτει τους λιμένες των νησιών της χώρας για τη δρομολογιακή περίοδο από 1-11-2021 μέχρι και 31-10-2022.

Εννοείται πως συχνότερα δρομολόγια αφενός εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των πολιτών και αφετέρου συνεισφέρουν στις ταχύτερες μεταφορές φορτηγών και εμπορευμάτων.

Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά σε κύριες και τοπικές, ως εξής:

α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή.

β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα ελέγχεται αν οι νησιωτικοί λιμένες, που αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή., ενώ τα νησιά που δεν αποτελούν πρωτεύουσα Νομού πρέπει να συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) ημέρες την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση με την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.

Ακόμη, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία (01) ημέρα την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την έδρα της Περιφέρειας.

Ειδική αναφορά στην υπουργική απόφαση γίνεται για το λιμάνι της Ελευσίνας, για το οποίο προβλέπεται πως «δρομολόγια των φορτηγών-οχηματαγωγών πλοίων, λόγω των φορτίων που μεταφέρουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα και οχληρά, εφόσον συνδέουν τον νομό Αττικής με τα νησιά με κύριες γραμμές, θα φορτοεκφορτώνουν στον λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας σε λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοχής του Πειραιά (εκτός κεντρικού επιβατηγού λιμένα). Τα πλοία δεν θα παρεμποδίζουν τον κατάπλου-απόπλου και τη φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και θα συμμορφώνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί φορτοεκφόρτωσης οχληρών-επικινδύνων φορτίων».

Να τονίσουμε πως τα έσοδα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) σημειώνουν συνεχή άνοδο χάρη στην άνοδο της εμπορευματικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, η αύξηση των εσόδων του εμπορικού λιμένα της Ελευσίνας ξεπέρασε το 28% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στην ανακοίνωση του Ο.Λ.Ε. τονίζεται πως το παραπάνω επετεύχθη, κυρίως χάρη στην άνοδο κατά 30% της εμπορευματικής κίνησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους, λόγω της αύξησης του όγκου των φορτίων.

Επισημαίνεται, ακόμα, ότι τα έσοδα του Ο.Λ.Ε. αυξήθηκαν παρά τη μείωση που προέκυψε σε έσοδα από λιμενικά τέλη, κατόπιν της κατά γράμμα εκτέλεσης της εφαρμοστικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκαν μειωμένα λιμενικά τέλη κατά 20% και πλήρης απαλλαγή (100%) από το τέλος παραχώρησης χώρων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, για τη λειτουργία καταστημάτων εστίασης κατά τους κρίσιμους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο 2020, λόγω της πανδημίας.