Μετά τις αποζημιώσεις των αστικών και των υπεραστικών ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις πολυτέκνων και ΑμΕΑ συνολικού ύψους 11.772.000 ευρώ (βλέπε αναλυτική κατανομή στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιανουαρίου 2021) ακολουθεί νέα έγκριση πίστωσης ύψους 19.787. 719 ευρώ για τη στήριξη των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ.

Πρόκειται για έκτακτη επιδότηση λόγω των περιορισμών που ισχύουν στον αριθμό των θέσεων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού

Αναλυτικά το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται ως εξής: