Τροχοί & TIR

Οι τιμές των δελτίων TIR

Παραμένουν αμετάβλητες και για το έτος 2021 οι τιμές των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους. Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου έχει ως ακολ
Σάββατο 02/01/2021 - 14:17
Κοινοποίηση στα Social Media
Παραμένουν αμετάβλητες και για το έτος 2021
Παραμένουν αμετάβλητες και για το έτος 2021 οι τιμές των δελτίων TIR

Παραμένουν αμετάβλητες και για το έτος 2021 οι τιμές των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου έχει ως ακολούθως:

Α.: ΔΕΛΤΙΑ TIR

  • -14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
  • - 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώανά τεμάχιο.

Β.: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

  • -Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο.
PreviousNext