Τροχοί & TIR

Έκτακτη επιχορήγηση των ΚΤΕΛ και Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά

Ποσό που υπερβαίνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ χορηγείται ως έκτακτη ενίσχυση σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ καθώς και σε μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άγονες γραμμέ
Σάββατο 20/05/2023 - 11:17
Κοινοποίηση στα Social Media
κτελ νησι

 Ποσό που υπερβαίνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ χορηγείται ως έκτακτη ενίσχυση σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ καθώς και σε μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

 Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3333/Β/19-5-2023 ορίζονται τα ποσά που κατανέμονται στα αστικά και στα υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή στις επιχειρήσεις. 

 Η ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών ορίζεται στο ποσό των 98.480 ευρώ συνολικά και κατανέμεται σε 52 λεωφορεία που εξυπηρετούν άγονες γραμμές των νησιών. 

Για τις επιχειρήσεις αστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, η έκτακτη ενίσχυση ορίζεται στο ποσό των 2.692.068,00 ευρώ συνολικά.

 Ο συνολικός αριθμός των κυκλοφορούντων λεωφορείων που δικαιούνται έκτακτη ενίσχυση, και είναι ενταγμένα σε αστικά ΚΤΕΛ, την Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ, ανέρχεται σε 1.052. 

Ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς είναι ότι τα λεωφορεία αυτών ήταν σε επιχειρησιακή λειτουργία κατά το έτος 2022 και δεν έχει ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας τους. 

Για τις επιχειρήσεις υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, η έκτακτη ενίσχυση ορίζεται στο ποσό των 15.510.134,00 ευρώ συνολικά. Ο συνολικός αριθμός των κυκλοφορούντων λεωφορείων που δικαιούνται τη έκτακτη ενίσχυση, και είναι ενταγμένα σε υπεραστικά ΚΤΕΛ, ανέρχεται σε 4.761.

Ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης στους υπεραστικούς συγκοινωνιακούς φορείς είναι ότι τα λεωφορεία αυτών ήταν σε επιχειρησιακή λειτουργία κατά το έτος 2022 και δεν έχει ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας τους. Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά ενίσχυσης του κάθε ΚΤΕΛ αστικού και υπεραστικού:  

πινακας ενισχυσεων κτελ
πινακας ενισχυσεων κτελ
πινακας ενισχυσεων κτελ
πινακας ενισχυσεων κτελ
πινακας ενισχυσεων κτελ
πινακας ενισχυσεων κτελ
PreviousNext