Τροχοί & TIR

Εξετάσεις Π.Ε.Ε. στη Χαλκιδική

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2023, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών. Οι εξ
Παρασκευή 19/05/2023 - 15:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2023, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής, την 9η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στις 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις ώρες. 

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες. 

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. Για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής υπάρχει μία σωστή απάντηση, η οποία επιλέγεται σε οθόνη αφής. 

Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής βαθμολογείται με 2 μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες. Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στα φύλλα εξέτασης της ενότητας των εθνικών και των διεθνών μεταφορών, η βαθμολογία της εξέτασης στα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής, υπολογίζεται το άθροισμα της βαθμολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών. 

Ομοίως, η βαθμολογία στις μελέτες περιπτώσεων υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμολογιών στο σύνολο των μελετών περιπτώσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών. 

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 120 μονάδων, έχει δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%), έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία 60 μονάδων (βάση) από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και 40 μονάδων (βάση) από τις μελέτες περιπτώσεων. 

Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις του επόμενου τριμήνου (παρ.6 της ΥΑ Β2/14971/2649/94). 

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές > Πληροφόρηση για Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Πληροφορίες: Τηλ.: 23713 52252, e-mail: traffic2@halkidiki.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν για περισσότερες πληροφορίες.

PreviousNext