Τροχοί & TIR

Έλεγχοι για καμποτάζ μέσα στις Μεταφορικές. Βαριά τα πρόστιμα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε μια συνδυασμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονοι έλεγχοι μέσα στα γραφεία τεσσάρων μεταφορικών επιχειρήσεων, δύο με έδρα τη Δανία και δύο με έδρα την Πολωνία και υποκατάστημα σ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Πέμπτη 04/05/2023 - 12:22
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Σε μια συνδυασμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονοι έλεγχοι μέσα στα γραφεία τεσσάρων μεταφορικών επιχειρήσεων, δύο με έδρα τη Δανία και δύο με έδρα την Πολωνία και υποκατάστημα στη Δανία για τις οποίες υπήρχαν πληροφορίες ότι παραβιάζουν τους κανόνες του καμποτάζ.

Και οι τέσσερις είχαν εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή και συγκεκριμένα στο Kolding της Δανίας, πλησίον του σημείου που διασταυρώνονται οι αυτοκινητόδρομοι Ε20 και Ε45.

Ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος ταχογράφων και όλων των διαδρομών που είχαν πραγματοποιήσει τα πολωνικά φορτηγά τις τελευταίες 28 ημέρες, καθώς και των παραστατικών (π.χ. δελτία αποστολής, φορτωτικές κ.α.) και διαπιστώθηκε ότι αυτά δούλευαν μέσα στη Δανία με Πολωνούς οδηγούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παραβιάζοντας τους κανόνες του καμποτάζ. Το συνολικό πρόστιμο ανήλθε σε 260.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 2014/67/ΕΕ και της Οδηγίας 2020/1057/ΕΕ τα αρμόδια αστυνομικά όργανα έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης ελέγχων για θέματα καμποτάζ, ωραρίων κ.λπ. και μέσα στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της έδρας μιας μεταφορικής επιχείρησης.

Φωτό αρχείου

Νόμιμοι οι έλεγχοι και στη χώρα μας

Αυτό -σημειώνεται- ισχύει και στη χώρα μας. Σχετική είναι η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Φ451/107877 (ΦΕΚ 1765/Β/2022).

Ειδικότερα, στο άρθρο 22 που αναφέρεται στη συγκρότηση και στους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου, ορίζεται ότι «οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να διενεργούνται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και σε όλους τους χώρους κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων μέσα στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας».

Επίσης, στην ίδια απόφαση και στο άρθρο 26 προβλέπεται «η διενέργεια συντονισμένων ελέγχων από τις αρχές δύο ή περισσότερων κρατών-μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικράτειάς της».

Και στο επόμενο άρθρο 27 ορίζεται η διαδικασία των ελέγχων εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όπου «οι ελεγκτές λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον αρμόδιο ενδοκοινοτικό φορέα άλλου κράτους-μέλους, σχετικά με τις δραστηριότητες της εν λόγω επιχείρησης σε αυτό το άλλο κράτος-μέλος».

PreviousNext