Οι αερόφουσκες είναι η βάση των αναρτήσεων των φορτηγών και των λεωφορείων και με την υποστήριξη των αμορτισέρ απορροφούν τους κραδασμούς, δέχονται τις φορτίσεις του οχήματος και συνεισφέρουν στην ασφαλή συμπεριφορά του οχήματος, ιδιαίτερα κατά τους ελιγμούς ή πάνω στις στροφές.

Αλλά ακόμη και σε ομαλές επιφάνειες και ίσια οδοστρώματα, οι αεροαναρτήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν τη σωστή κατευθυντικότητα του οχήματος διατηρώντας τη σταθερότητά του και έχοντας τη δύναμη και την αντοχή να διαχειρίζονται όλο το βάρος που κάθεται (αναρτάται) πάνω τους.

Αν τα ελαστικά του φορτηγού έχουν ένα κρίσιμο ρόλο, γιατί μεσολαβούν μεταξύ του οδοστρώματος και του οχήματος, οι αναρτήσεις αναλαμβάνουν ένα, επίσης, κρίσιμο ρόλο, καθώς μεσολαβούν μεταξύ των τροχών και του αμαξώματος.

Αυτή η κρισιμότητα της λειτουργίας των αεροαναρτήσεων πρέπει να γίνει κατανοητή από τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς των φορτηγών, όπως έχει γίνει κατανοητή από τον νομοθέτη, ο οποίος δίνει σαφείς οδηγίες στον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των αεροαναρτήσεων. Για τον λόγο αυτό τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζουν οι φούσκες κατά τον έλεγχο ΚΤΕΟ κρίνονται ως «Σοβαρές Ελλείψεις».

1

Τα τέσσερα συμπτώματα

Έτσι, εξετάζονται και θεωρούνται «σοβαρές ελλείψεις» τα παρακάτω τέσσερα συμπτώματα:

1. Παραμόρφωση της αερόσουστας λόγω υπερβολικής αξονικής διαδρομής που προκαλεί σχίσιμο του χείλους της ελαστικής φούσκας κάτω από τη μεταλλική πλάκα.

2. Υπερβολική φθορά της εξωτερικής ελαστικής επιφάνειας της φούσκας λόγω ύπαρξης σε αυτή γράσου ή άλλων διαβρωτικών χημικών ουσιών, όπως π.χ. υγρά καύσιμα.

3. Υπερβολική φθορά της εξωτερικής ελαστικής επιφάνειας της φούσκας λόγω συνεχούς επαφής της με εξωτερικό μεταλλικό αντικείμενο π.χ. σωλήνα αέρα ή μεταλλική ράβδο.

4.Σοβαρή διαρροή πεπιεσμένου αέρα, από την ίδια την αερόσουστα ή από τη σύνδεσή της με τον σωλήνα τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα ή από οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα (βαλβίδες και σωληνώσεις) του κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα.

Πέρα, όμως, από τον έλεγχο ΚΤΕΟ θα πρέπει οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των φορτηγών και των λεωφορείων να ελέγχουν τακτικά τις φούσκες για σημεία γήρανσης (φθορές, σκασίματα, παραμορφώσεις), προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, όπως το σκάσιμο ή διαρροή του αέρα που θέτει σε κίνδυνο την ευστάθεια του οχήματος.