Τροχοί & TIR

Αρρυθμίες στην εκτέλεση δρομολογίων από τα ΚΤΕΛ λόγω χαμηλής πληρότητας

Αποδέκτης παραπόνων από το επιβατικό κοινό γίνεται το υπ. Μεταφορών για μη εκτέλεση δρομολογίων από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, αν και το θέμα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας, όπως ξεκαθ
Δευτέρα 11/10/2021 - 12:02
Κοινοποίηση στα Social Media

Αποδέκτης παραπόνων από το επιβατικό κοινό γίνεται το υπ. Μεταφορών για μη εκτέλεση δρομολογίων από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, αν και το θέμα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας, όπως ξεκαθαρίζει ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών, Α. Πολάκις.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Με αφορμή το γεγονός ότι η υπηρεσία μας εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης παραπόνων από το επιβατικό κοινό ανά την επικράτεια, αναφορικά με την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των δρομολογίων των τακτικών υπεραστικών γραμμών από τις ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε, σας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 2963/01 η ίδρυση νέων τακτικών γραμμών καθώς και η κατάργηση υφισταμένων αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας.

Παράλληλα, οι εταιρείες ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε, στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση του υπεραστικού συγκοινωνιακού έργου, οφείλουν να εξυπηρετούν τις βασικές μεταφορικές ανάγκες του επιβατικού κοινού, υπό την εποπτεία των αρμόδιων περιφερειακών αρχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες, στους οποίους διαβιβάζεται το παρόν, να μεριμνήσουν για την εξάλειψη των αρρυθμιών που παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Χαμηλή πληρότητα

Ωστόσο, με τον ίδιο νόμο 2963/01, στο άρθρο 7 προβλέπεται ο καθορισμός νέων τακτικών γραμμών ως αστικών ή υπεραστικών. Για τις νέες αυτές γραμμές προβλέπεται ότι μετά από παρέλευση 6 μηνών λειτουργίας της γραμμής, αυτή μπορεί να διακοπεί λόγω μη πληρότητας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων έξι (6) μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής στο σύνολο της διαδρομής είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των διατιθέμενων θέσεων, η γραμμή εκτελείται εφεξής υποχρεωτικά από το Κ.Τ.Ε.Λ.. Αν η μέση πληρότητα αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το Κ.Τ.Ε.Λ, μπορεί: α) να αρνηθεί τη συνέχιση εκμετάλλευσης της γραμμής, β) να προτείνει στο αρμόδιο όργανο σχετική τροποποίηση της εκμετάλλευσης της γραμμής, ιδίως ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων και την έναρξη και λήξη αυτών, γ) να προτείνει στον οικείο ΟΤΑ, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της γραμμής με τους ήδη καθορισμένους όρους, τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των απωλειών εσόδων τουλάχιστον στο ποσοστό του 20%. Αν το ΚΤΕΛ αρνηθεί την εκμετάλλευση της νέας γραμμής, αυτή δύναται να ανατίθεται στον οικείο ΟΤΑ, πρώτου βαθμού από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, εφόσον όμως δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του 20%».

Πληροφορίες, πάντως, του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν ότι ανεξάρτητα αν οι γραμμές είναι νέες ή παλιές, σε πολλές από αυτές παρατηρείται πολύ χαμηλή πληρότητα π.χ. 3 ή 5 ή 8 επιβατών, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα δρομολόγια των λεωφορείων, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα θέτουν σε ακινησία.

PreviousNext