Με νέες συστάσεις προς τα ΚΤΕΟ για το θέμα του ελέγχου των χιλιομέτρων και των εκπομπών ρύπων επανέρχεται το υπ. Μεταφορών με σημερινή (20/11/20) εγκύκλιό του, τονίζοντας τα εξής:

«Επειδή κατά την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. οικ. 19111/192/2019 (Β ́ 1003) υ.α. και όσον αφορά στον έλεγχο των ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφονται επί των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων διαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά λάθη στην καταγραφή τους (π.χ. αναγραφή των μέτρων ως χιλιομέτρων, μετατροπή των μιλίων σε χιλιόμετρα, ο κατ’ εκτίμηση μηδενισμός σε κοντέρ κ.λπ.), πρέπει οι ελεγκτές να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή κατά την αναγραφή της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο ΔΤΕ».

Και ακόμη: Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να δίδεται μεγάλη προσοχή στον διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση ή παραποίηση του φίλτρου αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι οπτικός (προς το παρόν) και διενεργείται ψηλαφώντας με ειδικό γάντι ή/και με τη χρήση καθρέπτη το επάνω μη άμεσα ορατό τμήμα του DPF για μη εργοστασιακές συγκολλήσεις που παραπέμπουν σε τομή της συσκευής και αφαίρεσης του ενεργού της υλικού. Σε περίπτωση διαπίστωσης της έλλειψης σημειώνεται ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ στο σημείο 8.2.2.1.a.