Τροχοί & TIR

Έλεγχος καυσαερίων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων

Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.
Παρασκευή 14/06/2024 - 12:56
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Το υπ. Μεταφορών ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συμβούλου: α) για την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης των τεχνικών προδιαγραφών των ηλεκτροκίνητων Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Μ.Ε.Κ.) των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής και β) για την τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την τήρηση του Μητρώου Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.)».

Για την επιλογή του αναδόχου θα προκηρυχθεί σύντομα διαγωνισμός που θα περιλαμβάνει δύο τμήματα ως εξής:

Τμήμα Α’: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης των τεχνικών προδιαγραφών των ηλεκτροκίνητων Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Μ.Ε.Κ.) των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής και 

Τμήμα Β’: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου: «Μηχανισμός υποστήριξης για την τήρηση του Μητρώου Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.)».

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 49.600,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024.

PreviousNext