Ενίσχυση τελωνειακής-αστυνομικής συνεργασίας στον Προμαχώνα

Δευ, 28/09/2020 - 14:51

Συνάντηση της Κοινής Επιτροπής του Κοινού Κέντρου Επαφής Αστυνομικής και Τελωνειακής Συνεργασίας Προμαχώνα πραγματοποιήθηκε στον Προμαχώνα Σερρών, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ζητήματα του Κέντρου και οι τρέχουσες προκλήσεις και ενημερώθηκε η Κοινή Επιτροπή αναφορικά με τις δράσεις περαιτέρω ενίσχυσης της αστυνομικής-τελωνειακής συνεργασίας.

Επιπλέον, αξιολογήθηκε η μέχρι σήμερα λειτουργία του Κέντρου, η διμερής αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις για την αναβάθμισή του και τη συνεργασία με άλλα Κέντρα Επαφής της Ε.Ε.

Αποστολή του Κέντρου Επαφής Προμαχώνα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2010, είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και των αναγκών των εθνικών υπηρεσιών των δύο χωρών (Αστυνομία και Τελωνεία) για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και η επιτήρηση και ο έλεγχος των χερσαίων συνόρων.