Ενίσχυση της επένδυσης 17,9 εκ. ευρώ MAKIOS LOGISTICS στον Ασπρόπυργο

Τετ, 15/06/2022 - 10:41

Με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «MAKIOS LOGISTICS AE» που αναφέρεται στη «Δημιουργία μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (Third Party Logistics)» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.29.19.03, Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)), στη Δημοτική Ενότητα Ασπροπύργου του Δήμου Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 17.900.024,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 17.900.024,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:

Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 20,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).