Ζητούν μεταχειρισμένες παλέτες έναντι 136.000 ευρώ

Τετ, 15/06/2022 - 11:17

Το ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων), φορέας που υπάγεται στο υπ. Παιδείας, προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και παράδοση 10.000 γνήσιων ευρωπαλετών διάστασης 1,20 x 0.80cm, για τις ανάγκες συσκευασίας των διδακτικών βιβλίων 2022-23.

1

1

Γενικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές των Παλετών

- Γνήσιες ευρωπαλέτες (να φέρουν το σήμα EPAL ή EUR),

- Να είναι μεταχειρισμένες σε καλή κατάσταση,

- Να μην είναι χτυπημένες, να μην λείπουν σανίδες, να μην είναι σάπιες οι σανίδες ή οι τάκοι και να μην είναι βρώμικες.

- Διάστασης 1,20 x 0.80cm

Τόπος παράδοσης των παλετών

Η παράδοση των παλετών θα γίνει στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Ασπρόπυργος, Θέση ΚΥΡΙΛΛΟΣ (2 πεύκα), Συγκρότημα ΝΟΕ.

Υποβολή προσφορών μέχρι 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00. Αποσφράγιση προσφορών την 1/7/22.

Περισσότερες πληροφορίες INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, αρμόδια: Αλεξάνδρα Δημοπούλου, e-mail: alexdim@cti.gr, Τηλέφωνο: 2610-960393, 2610-960300.