Ενίσχυση των ΚΤΕΛ Ρόδου

Δευ, 10/07/2023 - 12:50
φωτό: ΚΤΕΛ Ρόδου

Με σημερινή (10/07/2023) εντολή εκκαθάρισης – πληρωμής διατίθεται το ποσό των 149.600 ευρώ υπέρ του ΚΤΕΛ Υπεραστικών και Αστικών Γραμμών Ρόδου.

Πρόκειται για δαπάνη από το πρόσθετο ποσό που διατίθεται για επενδύσεις συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ του νόμου 2963/2001 και αφορά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών των ΚΤΕΛ και στην αντικατάσταση των λεωφορείων συγκοινωνιακών φορέων.