Τροχοί & TIR

Επενδύσεις 6,2 δισ. ευρώ από ΕΕ για υποδομές κυρίως σιδηροδρομικές

Για μια ακόμη φορά οι ιθύνοντες των Βρυξελλών δείχνουν την οικολογική τους ευαισθησία στην κατανομή επιδοτήσεων ύψους 6,2 δισ., με το 80% αυτών των χρημάτων να κατευθύνονται στη στήριξη σιδηροδρόμων
Πέμπτη 22/06/2023 - 16:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Για μια ακόμη φορά οι ιθύνοντες των Βρυξελλών δείχνουν την οικολογική τους ευαισθησία στην κατανομή επιδοτήσεων ύψους 6,2 δισ., με το 80% αυτών των χρημάτων να κατευθύνονται στη στήριξη σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων οδών κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 107 έργα υποδομών μεταφορών για να λάβουν επιχορηγήσεις της ΕΕ ύψους άνω των 6 δισ. EUR από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το μέσο της ΕΕ για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Πάνω από το 80 % της χρηματοδότησης θα στηρίξει έργα που παρέχουν ένα πιο αποδοτικό, πιο οικολογικό και ευφυέστερο δίκτυο σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων οδών κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), αλλά και έργα που θα ενισχύσουν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, που δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ουκρανίας.

Δόθηκε, επίσης, προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μεγάλων διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βασική σήραγγα Brenner (που συνδέει την Ιταλία και την Αυστρία), η Rail Baltica (που συνδέει τα τρία κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία με την υπόλοιπη Ευρώπη), καθώς και το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γερμανίας και Κάτω Χωρών (Emmerich-Oberhausen).

Οι θαλάσσιοι λιμένες στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ελλιμενισμένα σκάφη.

Για να καταστούν οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές ανθεκτικές στον χρόνο, θα εκσυγχρονιστούν οι υποδομές κατά μήκος των διασυνοριακών πλωτών οδών Σηκουάνα-Σκάλδη μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου. Θα αναβαθμιστούν, επίσης, οι λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις λεκάνες του Δούναβη και του Ρήνου, όπως η Βιέννη και το Andernach.

Για την περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) θα εγκατασταθεί σε αμαξοστοιχίες και σιδηροδρομικές γραμμές στην Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία. Στο οδικό δίκτυο, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ θα αναπτύξουν ευφυή συστήματα και υπηρεσίες μεταφορών (ITS), ιδίως συνεργατικά ITS (C-ITS) για ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μεταφορές. Αρκετά κράτη μέλη θα λάβουν στήριξη σε ευρωπαϊκά έργα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αεροπορικών μεταφορών και τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

PreviousNext