σιδηροδρομικό δίκτυο

Φωτό: Hellenic Train
Φωτό: ΟΣΕ
Φωτό: Αρχείο ΕΡΓΟΣΕ