Τροχοί & TIR

Μεταφορές με πούλμαν. Διαγωνισμός ύψους 75.619 ευρώ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκήρυξε διαγωνισμό για μίσθωση Τουριστικών Λεωφορείων για τη μεταφορά δημοτών απομακρυσμένων περιοχών και προγραμμάτω
Παρασκευή 23/06/2023 - 10:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκήρυξε διαγωνισμό για μίσθωση Τουριστικών Λεωφορείων για τη μεταφορά δημοτών απομακρυσμένων περιοχών και προγραμμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, η δαπάνη αφορά τα παρακάτω τμήματα:

1. Τμήμα 1: Μεταφορές για τα προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης του έτους 2024, εκτιμώμενης αξίας 6.720,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

2. Τμήμα 2: Μεταφορά δημοτών απομακρυσμένων περιοχών για 280 ημέρες, εκτιμώμενης αξίας 60.200,00 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 6619937 και email: info@kedp.gr.

Αναλυτικά ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 196835.

PreviousNext