Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών η καταβολή επιδότησης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. "υπό εκκαθάριση”)» ποσού, ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών 8.105.866,66 €, προκειμένου για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο έτους 2021.

Η παραπάνω επιδότηση αποφασίσθηκε, επειδή καταγράφεται μεγάλη υστέρηση εσόδων από το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο, λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας εξαιτίας της covid-19 πανδημίας και για το γεγονός ότι κατά το έτος 2020, ο εν λόγω φορέας δεν εισέπραξε το ποσό περί της αποζημίωσής του για το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή ευθύνης του σε κοινωνικές ομάδες με μερική ή ολική απαλλαγή κομίστρου.