Τροχοί & TIR

Επιπλέον 4 τόνοι για τα ηλεκτρικά φορτηγά

Ενδιαφέρον στοιχείο της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποτελεί η θέση της για μη αύξηση των διοδίων για τα ηλεκτρικά βαρέα οχήματα λόγω πρόσθετου βάρους, ενώ δέχεται να παραμείνει η διαφοροποίηση των τιμών διοδίων λόγω των εκπομπών CO2.
Τρίτη 06/02/2024 - 12:12
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: SCANIA
φωτό: SCANIA

Με σημερινή γνωμοδότηση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ που αφορά στις μέγιστες διαστάσεις των φορτηγών στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές και τάσσεται υπέρ της προώθησης φιλικών προς το περιβάλλον φορτηγών μέσω της αύξησης των ορίων βάρους.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) «τάσσεται υπέρ της πρότασης να επιτρέπεται μέγιστο πρόσθετο βάρος 4 τόνων μόνο για τα φορτηγά μηδενικών εκπομπών, ανεξαρτήτως του βάρους της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών», όπως αναφέρεται στη γνωμοδότησή της.

Για τα ρυμουλκούμενα

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της παροχής κινήτρων και για ηλεκτρικά ρυμουλκούμενα.

Στη γνωμοδότησή της αναφέρει:

«Η παραγωγή ηλεκτρικών ρυμουλκούμενων πρέπει να ενισχυθεί και να προαχθεί με την παροχή κινήτρων, λόγω του δυναμικού τους για εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους, ειδικά επειδή τα ηλεκτρικά ρυμουλκούμενα ενδέχεται να χρειάζονται βαρύτερο εξοπλισμό. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συνδυασμένων μεταφορών, τα νέα ρυμουλκούμενα πρέπει να δύνανται να μεταφερθούν με γερανό. Επιπροσθέτως, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να διασφαλιστεί ότι τυχόν τεχνικές προδιαγραφές για τα εν λόγω οχήματα, όπως οι πρόσθετες μεταλλικές ενισχύσεις, δεν θα επιφέρουν αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους».

Όχι αυξημένα διόδια

Ενδιαφέρον στοιχείο της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποτελεί η θέση της για μη αύξηση των διοδίων για τα ηλεκτρικά βαρέα οχήματα λόγω πρόσθετου βάρους, ενώ δέχεται να παραμείνει η διαφοροποίηση των τιμών διοδίων λόγω των εκπομπών CO2.

Ειδικότερα, για το θέμα των διοδίων σε σχέση με τα ηλεκτροκίνητα βαρέα φορτηγά, η ΕΟΚΕ αναφέρει:

«Η επιβολή υψηλότερων διοδίων στα οχήματα μηδενικών εκπομπών θα επέφερε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων πολλών ΜΜΕ, και ενδεχομένως θα τους αποθάρρυνε να επιλέξουν τέτοια οχήματα. Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά σημαντικό να μην τεθούν πρόσθετα επιτρεπόμενα όρια βάρους για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών κατά τον καθορισμό των τελών χρήσης του οδικού δικτύου, ανεξαρτήτως του αν διαφοροποιούνται ή όχι ανάλογα με τις εκπομπές CO2, σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας («Ευρωβινιέτα»)».

PreviousNext