Τροχοί & TIR

Επτάμηνος αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης του τοίχου αντιστήριξης της ράμπας εξόδου του βόρειου κλάδου στον Α/Κ Γλύφας (Χ/Θ 256+179) του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτ
Τετάρτη 24/08/2022 - 14:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης του τοίχου αντιστήριξης της ράμπας εξόδου του βόρειου κλάδου στον Α/Κ Γλύφας (Χ/Θ 256+179) του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας αποφάσισε:

α) Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί, εντός των ορίων του Έργου Παραχώρησης, καθώς και στον ανατολικό παράπλευρο του αυτοκινητοδρόμου, για την εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του τοίχου αντιστήριξης της ράμπας εξόδου, του βόρειου κλάδου στον Α/Κ Γλύφας (Χ/Θ 256+179) και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τα προβλεπόμενα τυπικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί.

β) Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ζητούνται για την εκτέλεση των εργασιών του θέματος θα είναι μακράς διάρκειας (εφαρμογή καθ’ όλο το 24/ώρο) και αφορούν στον προσωρινό αποκλεισμό της κίνησης στον δεξιό (ανατολικό) παράπλευρο του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή του Α/Κ Γλύφας με την τροποποίηση της κυκλοφορίας του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη, με την (η) σχετική Απόφαση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

γ) Επιπρόσθετα, θα ληφθούν τα κάτωθι μέτρα στη ράμπα εξόδου του βόρειου κλάδου του αυτοκινητόδρομου (κατεύθυνση από Αθήνα προς Γλύφα/ Πελασγία) στον Α/Κ Γλύφας (Χ/Θ 256+179):

  • Περιορισμός του πλάτους της κυκλοφορούμενης ζώνης και μείωση του ορίου ταχύτητας στα 40km/h, τα οποία θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με το συνημμένο τυπικό σχέδιο 5-2α (Ειδική Περίπτωση Προσωρινής Σήμανσης για Αποκλεισμό δεξιού τμήματος κλάδου εξόδου) του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου AE.

  • Εφαρμογή απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 30 τόνων. Η αποκλειόμενη κυκλοφορία, θα κατευθύνεται μέσω κατάλληλης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης για αναστροφή προς Αθήνα στον επόμενο κόμβο (Α/Κ Αγ. Θεοδώρων Χ/Θ 262+471) και τέλος, θα πραγματοποιεί έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο από τη ράμπα εξόδου του νότιου κλάδου (κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Γλύφα/Πελασγία) στον Α/Κ Γλύφας.

δ) Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχουν ληφθεί υπόψη και τα αναφερόμενα στο (η) σχετικό έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. (τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών κινδύνου σε όλες τις πινακίδες, περιορισμός της ταχύτητας σε 50km/h [Ρ-32(50)]).

ε) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από τη Δευτέρα 29-08- 2022 και προβλέπεται να διαρκέσουν επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών.

PreviousNext