Έως και κατά 23% θα μπορούσε να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς του λιμανιού του Ρότερνταμ, αν φτιαχνόταν επιπλέον σιδηροδρομικό δίκτυο από και προς τη νοτιοδυτική Γερμανία.

Το παραπάνω είναι ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς «HiRo – Market Potential for Container Transports from the South-West German Hinterland», που διεξήγαγαν από κοινού οι αρχές του ολλανδικού λιμένα, το πολυτεχνείο του Ντάρμστατ και η εταιρεία Contargo.

Η μελέτη βασίστηκε σε μια έρευνα που συμμετείχαν 30 μεταφορείς, φορτωτές και πράκτορες μεταφορών. Εξετάστηκε προσεκτικά το πώς αυτοί επιλέγουν λιμάνια και τρόπους μεταφοράς. Επιπλέον, υπήρχε ένα μοντέλο προσομοίωσης για τη διερεύνηση των τρεχόντων μεριδίων αγοράς, καθώς και το θεωρητικό και πραγματικό δυναμικό της αγοράς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η ψηφιοποίηση της διαχείρισης των μεταφορών εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά, επηρεάζοντας όλο και περισσότερο τις διαδικασίες και τελικά τη λήψη αποφάσεων. Επιπροσθέτως, επιβεβαίωσε ότι οι αξιόπιστες συνδέσεις με την ενδοχώρα αποτελούν ολοένα και περισσότερο το κεντρικό στοιχείο του ανταγωνισμού για την επιλογή του λιμένα.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αποκαλύπτουν ότι η βελτίωση των υπηρεσιών θα οδηγούσε σε στροφή προς τους δυτικούς λιμένες, αλλά και μια συνεπακόλουθη πιθανή μετατόπιση προς την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τη σιδηροδρομική μεταφορά από και προς τα αν λόγω λιμάνια. Για παράδειγμα, με πρόσθετες σιδηροδρομικές συνδέσεις, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έως και 15% στην περιοχή της ευρύτερης Στουτγάρδης. Με βάση τις παραδοχές που έγιναν και τα επιλεγμένα σενάρια, το μερίδιο αγοράς του Ρότερνταμ σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 23%.