Τροχοί & TIR

Eurostat: Αύξηση στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές από το 2021

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2022 οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2021, στα 1.920 δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (tkm). Μετά από κάποια αστάθεια το πρώτο κα
Τρίτη 25/07/2023 - 14:22
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2022 οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2021, στα 1.920 δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (tkm).

Μετά από κάποια αστάθεια το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020 λόγω περιορισμών που σχετίζονται με τον COVID, το 2021 και το 2022 οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές όχι μόνο ανέκαμψαν αλλά παρουσίασαν και αύξηση σε σύγκριση με πριν από το 2020.

Οι συνολικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές της ΕΕ κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (+2,6%) και μικρές μειώσεις τα επόμενα τρία τρίμηνα (-0,6%, -0,5% και -1,6%, αντίστοιχα), φέρνοντας τις συνολικές μεταφορές στο ίδιο επίπεδο με το 2021.

Όσον αφορά τα αγαθά, το 2022, τα «προϊόντα διατροφής, ποτά και καπνικά» συνέχισαν να κυριαρχούν στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αντιπροσωπεύοντας 317 δισεκατομμύρια tkm (16,6% του συνόλου των tkm). Αυτή η ομάδα αγαθών μαζί με τα «γεωργικά προϊόντα», που ανέρχονται σε 203 δισεκατομμύρια tkm (10,6%), αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το ένα τέταρτο των οδικών μεταφορών σε τονοχιλιόμετρα.

Μεταξύ 2021 και 2022, καταγράφηκαν αξιοσημείωτες αυξήσεις στα εκτελούμενα τονοχιλιόμετρα για τον «εξοπλισμό και το υλικό που χρησιμοποιείται στη μεταφορά εμπορευμάτων» (+7,4%) και το «ταχυδρομείο, δέματα» (+4,7 %). Από την άλλη πλευρά, τα «έπιπλα» (-6,2%), τα «χημικά προϊόντα και τεχνητές ίνες» (-6,1%) και «ξύλο και προϊόντα από ξύλο και φελλό» (-5,3%) ήταν οι ομάδες αγαθών που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Οι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές συνεχίζουν να αυξάνονται

Το 2022 οι επιδόσεις των διεθνών μεταφορών (σε tkm) αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σύγκριση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο (25,4%) των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ. Οι ενδομεταφορές (-8,9%), οι εθνικές μεταφορές και οι συνδυασμένες μεταφορές (και οι δύο -0,1%), παρουσίασαν μείωση το 2022.

Στο επίπεδο των μεταφορών από χώρα σε χώρα μεταξύ ΕΕ και εκτός ΕΕ, το 2022, η Ελβετία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Οι τρεις κύριες ροές, όσον αφορά τους μεταφερόμενους τόνους, ήταν μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας (17,6% των οδικών μεταφορών ΕΕ/εκτός ΕΕ), ακολουθούμενες από τις μεταφορές μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας (11,4%) και τη ροή μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας (7,3%).

Πηγή: Eurostat

PreviousNext