Εξετάσεις ADR σε Πειραιά και Έβρο

Τρί, 10/05/2022 - 12:58

Ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά ο προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), 3ης περιόδου έτους 2022.

Έτσι, οι ημέρες και το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), 3ης περιόδου έτους 2022 και ανά κατηγορία εξέτασης έχουν ως εξής:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αμφιθέατρο ή υπόγεια αίθουσα).

Στον Έβρο

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, την 11.05.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. και τόπο διεξαγωγής αυτών, την αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, επί της οδού Ευριπίδου 98 στη Νέα Ορεστιάδα.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά τη διανομή των φύλλων εξέτασης, αποκλείεται από τις εξετάσεις και θεωρείται μη προσελθών. Για την είσοδό τους στην αίθουσα όπου διενεργούνται εξετάσεις επιδεικνύουν στην επιτροπή διεξαγωγής εξετάσεων:
α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή τη βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.).
β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.
γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.
δ. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser η οποία επικολλάται στην αίτηση εκτύπωσης που κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα των γραπτών εξετάσεων, χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ή των προϋποθέσεων συμμετοχής του στις εξετάσεις, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών.
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει μαζί του στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο. Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία, και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην αίθουσα των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.