Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ADR στο Ηράκλειο

Για την απόκτηση - επέκταση - ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Τρίτη 23/04/2024 - 18:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικ/νιων της Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση - επέκταση - ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR, σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 10-05-2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης 09.00 στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17.

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

PreviousNext