Εξετάσεις για ADR Αθήνας

Τρί, 12/10/2021 - 12:10

Προγραμματίστηκαν οι γραπτές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), Γ’ περιόδου, έτους 2021 του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021. Η κατανομή των υποψηφίων στις παραπάνω ημερομηνίες θα γίνει όταν κατατεθούν οι τελικές λίστες από τις σχολές. Οι εξετάσεις διεξάγονται στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός). Η διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1) καθορίζεται στα 45 λεπτά της ώρας, ενώ για κάθε άλλη κατηγορία εξέτασης, στα 30 λεπτά της ώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά τη διανομή των φύλλων εξέτασης αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών.

Για την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο, οι υποψήφιοι επιδεικνύουν στην επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ) ή τη βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.).

β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.

γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.

δ. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser η οποία επικολλάται στην αίτηση εκτύπωσης που κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα των γραπτών εξετάσεων, χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ή των προϋποθέσεων συμμετοχής του στις εξετάσεις αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει μαζί του στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο. Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην αίθουσα των εξετάσεων.