Τροχοί & TIR

Εξετάσεις για ειδική άδεια οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Στις 17 και 31 Μαΐου
Πέμπτη 28/03/2024 - 18:00
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα διεξαχθούν ως εξής:

  • Για ανανέωση άδειας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

  • Για αρχική χορήγηση άδειας την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Και τις δύο ημέρες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου με ώρα έναρξης 9.00 π.μ.

Για λόγους απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών την Υ/Δ του Διευθυντή Σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ADR, παράβολο συμμετοχής κ.λπ.) των υποψηφίων έως και την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024 για τις εξετάσεις ανανέωσης και έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 για τις εξετάσεις αρχικής χορήγησης.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

PreviousNext