Τροχοί & TIR

Λιγότερα φορτία για τα φορτηγά δείχνει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Παρατηρείται μείωση 5,4% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα
Πέμπτη 28/03/2024 - 15:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Μειωμένα ήταν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν με ελληνικά φορτηγά το τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος - Αύγουστος – Σεπτέμβριος) του 2023 με βάση την έρευνα οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 5,4% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα το Γ’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το Γ’ τρίμηνο του 2023 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 68.776,3 χιλιάδες τόνους έναντι 72.672,2 χιλιάδων τόνων κατά το Γ’ τρίμηνο του 2022. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.011.536,6 χιλιάδες το Γ’ τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας μείωση 11,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, οπότε είχαν ανέλθει σε 5.632.922,6 χιλιάδες (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

elstat

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το Γ’ τρίμηνο του 2023 έναντι του Γ’ τριμήνου του 2022, παρατηρείται αύξηση σε απόλυτες τιμές στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 1.749,2 χιλ. τόνους, ενώ μείωση σε απόλυτες τιμές παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 2.284,6 χιλ. τόνους, «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 1.571,0 χιλ. τόνους και «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 1.031,1 χιλ. τόνους. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, παρατηρείται αύξηση σε απόλυτες τιμές στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 32.126,4 χιλ. τονοχιλιόμετρα, ενώ μείωση σε απόλυτες τιμές παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 324.122,3 χιλ. τονοχιλιόμετρα, «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 78.482,9 χιλ. τονοχιλιόμετρα και «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 68.154,5 χιλ. τονοχιλιόμετρα (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

elstat

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 47,5% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Κεντρική Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 34,4% το Γ’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022 (Πίνακας 3, Γραφήματα 3 και 4).

elstat

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 47,7%) πραγματοποιήθηκαν στη Κεντρική Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 32,6% το Γ’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022 (Πίνακας 4, Γραφήματα 5 και 6).

elstat
PreviousNext