Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ανακοινώνει τη διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης.

H ΡΑΣ ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού, μετά και τις δύο προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις εξετάσεων, πραγματοποιεί για τρίτη φορά φέτος τις προβλεπόμενες εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από πιστοποιημένους εξεταστές της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες. Με το πέρας της διεξαγωγής τους, ολοκληρώνεται και πιστοποιείται η εκπαίδευση του νέου προσωπικού που θα στελεχώσει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές προβλέψεις τεχνογνωσίας της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Οι εξετάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την απόκτηση της ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες:

Α. Τη γραπτή εξέταση θεωρητικού Μέρους και

Β. Την προφορική εξέταση Πρακτικού Μέρους (στατική και εν πορεία εξέταση).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τη ΡΑΣ, ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται κατά της διασποράς της κορωνοϊού Covid 19, στις εξής ημερομηνίες:

Για το Θεωρητικό Μέρος, θα διεξαχθούν την Παρασκευή 25-06-2021 στο ΚΕΚ ΟΣΕ.

Για το Πρακτικό Μέρος, θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28-06-2021 σε δρομολόγιο στη διαδρομή από το Σιδηροδρομικό Σταθμό (ΣΣ) Δ. Πλακεντίας έως το ΣΣ Αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ. αριθ. 10720/15-07-2019 Απόφασης της ΡΑΣ (Β’ 2962)).

Οι επιτυχόντες

Οι επιτυχόντες θα λάβουν «ευρωπαϊκή» άδεια μηχανοδηγού, η οποία πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Η προαναφερθείσα άδεια εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στην ελληνική γλώσσα και εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εγγράφων Ασφάλειας (πρώην Διεύθυνση Διαβατηρίων) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.