ειδικές μεταφορές

φωτό: Kübler
Λίγο πριν τη φόρτωση. Στην κεφαλή του συρμού, ο τράκτορας βαρέων μεταφορών Actros SLT 4163. Αριστερά, διακρίνεται η άτρακτος του Airbus και δίπλα οι δυο γερανοί, έτοιμοι για την ανύψωση και φόρτωση.
Κάθε κίνηση του οδηγού στο τιμόνι πρέπει να γίνεται με απόλυτη ακρίβεια.
Διαβάστε περισσότερα για τον Σπύρο Σιακαμπένη και άλλες ιστορίες στο roadstars.mercedes-benz.com
Για τη μεταφορά απαιτήθηκε η αναστροφή του συρμού στα διόδια Ελευσίνας.