Τροχοί & TIR

Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και στάθμευσης ΑμΕΑ

Θα παρέχουν πρόσβαση στους κατόχους καρτών (ΑμΕΑ), καθώς και στα άτομα ή στα ζώα βοήθειας που τους συνοδεύουν
Δευτέρα 12/02/2024 - 14:49
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ και την Κάρτα Στάθμευσης της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία.

Η οδηγία στοχεύει να διασφαλίσει ότι, όταν ταξιδεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα, τα άτομα με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση σε προνομιακούς όρους, όπως μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και πρόσβαση σε δεσμευμένο χώρο στάθμευσης. Και οι δύο κάρτες θα παρέχουν πρόσβαση στους κατόχους καρτών (ΑμΕΑ), καθώς και στα άτομα που τους συνοδεύουν και στα ζώα βοήθειας.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα εκδίδεται σε φυσική μορφή θα είναι διαθέσιμη, σε ψηφιακή μορφή και θα εκδίδεται και θα ανανεώνεται δωρεάν. Ανάλογα με τη χώρα, ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να χρεωθεί το κόστος για απώλεια και καταστροφή της κάρτας. Τα άτομα με αναπηρία που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια ή υποστήριξη ή που δικαιούνται υποστήριξη από προσωπικό βοηθό θα μπορούν να προσθέσουν το γράμμα «Α» στην κάρτα τους.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία θα εκδίδεται σε φυσική μορφή. Οι χώρες της ΕΕ θα εκδίδουν επίσης την κάρτα σε ψηφιακή μορφή και ενδέχεται να επιλέξουν να χρεώσουν ένα τέλος για το διοικητικό κόστος έκδοσης και ανανέωσης της κάρτας.

Και οι δύο κάρτες θα πρέπει να εκδοθούν εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται μεγαλύτεροι ιατρικοί έλεγχοι.

Επόμενα βήματα

Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Το κείμενο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου.

PreviousNext