Τροχοί & TIR

Ξεκινά το Πληροφοριακό Σύστημα για ΣΑΜΕΕ ADR

Ποιες είναι οι παρεχόμενες λειτουργίες
Δευτέρα 12/02/2024 - 14:40
Κοινοποίηση στα Social Media

Στις 11 Μαρτίου 2024 τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το Πληροφοριακό αυτό σύστημα παρέχει τις εξής λειτουργίες:

• Τήρηση μητρώου κατόχων πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ

• Καταχώριση ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση

• Επιβεβαίωση ή απόρριψη ανάθεσης από ΣΑΜΕΕ

• Εκτύπωση αποδεικτικού ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ

• Καταχώριση διακοπής καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση ή ΣΑΜΕΕ

• Υποβολή ετήσιας αναφοράς από ΣΑΜΕΕ προς επιχείρηση και επιβεβαίωσή της από επιχείρηση

Σύμφωνα με σημερινή (12/02/24) εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών από την παραπάνω ημερομηνία (11/03/24) αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ορισμού ΣΑΜΕΕ που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α. με τη διαδικασία καταχώρισης της ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα.

Στις επιχειρήσεις που έχουν αναθέσει καθήκοντα ΣΑΜΕΕ σε ημερομηνία προγενέστερη της 11ης Μαρτίου 2024, παρέχεται προθεσμία ενός μήνα από τη θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την καταχώριση των σχετικών δεδομένων σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α.

Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ)

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται με χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) στη διεύθυνση: https://samee-adr.yme.gov.gr/

Για την είσοδο του εκπροσώπου της επιχείρησης και του ΣΑΜΕΕ στο ΠΣ απαιτείται η χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet της επιχείρησης και του ΣΑΜΕΕ αντίστοιχα.

Για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τον ορισμό ΣΑΜΕΕ, η επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dem@yme.gov.gr

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του ΠΣ η επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: samee-adr@yme.gov.gr

PreviousNext